Get Adobe Flash player

O nama


      » Stanić D.O.O. « je privatno preduzeće osnovano 1992.godine i bavi se otkupom i preradom jagodičastog voća, prvenstveno maline.

      Smešteno je na teritoriji Opštine Arilje, poznatoj po velikom broju planataža malina, dobrom umeću uzgajivača i naravno, kvalitetu samih plodova po kome smo prepoznatljivi u svetu.

      » Stanić D.O.O. « poseduje tri hladnjače ukupnog kapaciteta 5000t , sa devet tunela koji omogućavaju smrzavanje 180t za 24 časa.Dobrom unutarnjom organizacijom, implementiranim IFS 6 standardom i modernom opremom , kao što je Optyx 6000 za lasersko sortiranje,  iz naših hladnjača izlazi zamrznuto voće visokog kvaliteta.

      Po svojim kapacitetima nalazimo se u samom vrhu izvoza voća u Srbiji.Logo

Misija » Stanić D.O.O. «


      Rukovodstvo i svi zaposleni » Stanić D.O.O. « prihvataju obavezu zadovoljenja zahteva i očekivanja svojih kupaca i korisnika, i zahteva normativnih dokumenata koji se odnose na kvalitet i bezbednost proizvoda i smanjenjenje uticaja na životnu sredinu.


Vizija » Stanić D.O.O. «


      Razvojem kvalitetnih i zdravih proizvoda usaglašenih sa svetskim standardima i propisima, njihovom proizvodnjom pomoću savremenih i čistih tehnologija, poštujući kulturno nasleđe nasih korisnika, koričćenjem kvalitetnih i bezbednih polaznih materijala i plodova uzgajanih u zdravoj životnoj sredini želimo da stalno poboljšavamo poziciju » Stanić D.O.O. « na svetskom tržištu


Strategija » Stanić D.O.O. «


      Zadovoljiti zahteve i očekivanja korisnika i stalno sticati njihovo poverenje.

      Zaštiti zdravlje korisnika stalnim poboljšavanjem kvaliteta i bezebdnosti proizvoda u svim fazama od prijema sirovina i polaznih materijala do skladištenja i otpreme gotovih proizvoda.

      » Stanić D.O.O. « će svoju politiku  i ciljeve menadžmenta ostvariti primenom: Principa dobre proizvođačke prakse u prehrambenoj industriji i IFS 6 sistema usaglašenog sa Requirements For A IFS 6 sistem Based Food Safetz System 2002.